FMA Johnny StrömborgFirma Johnny Strömborg

21600 Pargas Parainen

(Hela skärgården - Koko saaristo ) !

040 5772247

Etukortilla - Med Kortet :

Loppuvuoden ajan yksityisasiaikkaille 10% alennus laitureiden ja poijujen tarkastustyöstä.
10% rabatt åt privatkunder för granskning av brygg och bojkättingar. Året till slut.