FMA Johnny StrömborgFirma Johnny Strömborg

21600 Pargas - Parainen

( Koko saaristo - Hela skärgården )

040 5772247

Etukortilla - Med Kortet :

Loppuvuoden ajan yksityisasiaikkaille 10% alennus laitureiden ja poijujen tarkastustyöstä.


10% rabatt åt privatkunder för granskning av brygg och bojkättingar.